زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

ایمن سازان سپهر

فقط بیوورسال مثل بیوورسال خاموش میکند.
فقط بیوورسال مثل بیوورسال خاموش میکند.
فروش کپسول و تجهیزات آتشنشانی
کپسول آتش نشانی برای فرار از صحنه حریق

یکی از مزایای داشتن کپسول آتش نشانی، ایجاد راهی برای فرار از صحنه حریق است. با خاموش کردن حریق لوازم مشتعل، افراد با فرار به موقع از محل، نجات می یابند.

جلوگیری از توسعه حریق به اطراف

با استفاده از کپسول آتش نشانی مطمئن، حریق در لحظات اولیه خاموش شده و از توسعه آن به اتاق ها، واحدها و ساختمان های مجاور جلوگیری می گردد.

آسودگی خاطر همیشگی

با داشتن یه کپسول آتش نشانی استاندارد، به درخواست از آتش نشانی برای خاموش کردن آتشی که دیگر از کنترل خارج شده و درحال نابودی است، نیازی نخواهد بود