زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273
قیمت کپسول اتش نشانی , نحوه استفاده از کپسول اتش نشانی , محل نصب کپسول آتش نشانی در خودرو , مواد تشکیل دهنده پودر کپسول اتش نشانی , عکس کپسول اتش نشانی , مضرات پودر کپسول آتش نشانی , قیمت کپسول آتش نشانی 6 کیلویی , زمان شارژ کپسول آتش نشانی

انواع مواد اطفا حریق

 

با توجه به کاربرد متفاوت خاموش کننده ها و از طرفی با توجه به متفاوت بودن مواد درحال احتراق ، مواد اطفا کننده نیز متفاوت میباشند پنج نوع مواد اطفاکننده با کاربرد متفاوت در خاموش کننده های ذیل وجود دارد :

1 - خاموش کننده های محتوی آب  WATER FIRE EXTINGUISHER

2 - خاموش کننده های محتوی پودر POWDER FIRE EXTINGUISHER

3 - خاموش کننده های محتوی گاز  CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER 

4 - خاموش کننده های محتوی کف  EXTINGUISHER FOAM FIRE

5 - خاموش کننده های محتوی مواد هالوژنهHALOGENATED FIRE EXTINGUISHER 

نوشتن دیدگاه