زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

در نصب خاموش کننده‌ها در ساختمان‌ها، استانداردهای اولیه حائز اهمیت بسیاری است که توسط کارشناسان ایمنی و آتش‌نشانی باید رعایت گردد. توزیع یکنواخت خاموش کننده‌ها از جمله اصول اساسی است که در نظر گرفته می‌شود. این بدان معناست که خاموش کننده‌ها باید به نحوی در سراسر ساختمان گسترده شوند تا در مواجهه با حوادث آتش‌سوزی، امکان دستیابی سریع به آنها افزایش یابد. در نصب خاموش کننده ها باید موارد زیر مدنظر باشد:

 • عدم وجود موانع موقت: عدم وجود موانع موقت نیز یکی دیگر از اصول اساسی است که در نصب خاموش کننده‌ها باید مدنظر قرار گیرد. این به معنای جلوگیری از وجود هر گونه موانع موقتی مانند جعبه‌ها یا میزها در مسیر دسترسی به خاموش کننده‌ها است.
 • نزدیکی به ورودی ها و خروجی ها:  نزدیکی به ورودی‌ها و خروجی‌ها نیز یک فاکتور حیاتی است. خاموش کننده‌ها باید در نقاطی استراتژیکی و نزدیک به ورودی‌ها و خروجی‌های ساختمان نصب شوند تا در شرایط اضطراری، افراد بتوانند به سرعت از آنها استفاده کنند.
 • محفوظ بودن کپسول ها از رنگ و آسیب های محیطی و ضربه خوردن:  نکته مورد بررسی محافظت کپسول‌ها از رنگ و آسیب‌های محیطی و ضربه‌خوردن است. کپسول‌ها و وسایل نگهداری خاموش کننده باید در شرایط محیطی مناسب نگهداری شوند تا عمر مفید خاموش کننده‌ها حفظ شود و از تأثیرات محیطی، مانند نور مستقیم آفتاب، محافظت شود.

به طور کلی، رعایت این استانداردها در نصب خاموش کننده‌ها بهبود ایمنی ساختمان‌ها در مقابل حوادث آتش‌سوزی را تضمین می‌کند و نقش مهمی در حفظ امنیت و سلامت افراد در محیط کار و زندگی ایفا می‌کند.

استانداردهای نصب خاموش کننده ها

ارتفاع نصب خاموش کنند ها با توجه به وزن آن ها

با توجه به استاندارد NFPA  ارتفاع نصب خاموش کنند ها با توجه به وزن آن ها به شرح ذیل میباشد :

 •  خاموش کنند هایی با وزن کمتر از 18 کیلوگرم باید به گونه ای نصب شوند که سر خاموش کننده در ارتفاع بالاتراز 1.5 متر از کف قرار گیرد .
 •  خاموش کننده هایی با وزن بیشتر از 18 کیلوگرم باید به گونه ای نصب شوند که سر خاموش کننده در ارتفاع بالاتر از 1 متر از کف قرار گیرند . 
 •  کلیه خاموش کنند های موجود ، به هر صورتی که نصب شوند ویا به صورت سیار باشند باید حداقل  به میزان 10 سانتی متر از کف قرار گیرند .

استانداردهای موجود برای تعیین تعداد کپسولها بر اساس استاندارد سازمان بیمه، مناطق مورد بررسی قرارگرفته و به سه ناحیه پرخطر، متوسط و کم خطر تقسیم میشوند و با احتساب این مناطق تعداد خاموش کننده مورد نیاز محاسبه میگردد. 

ارتفاع نصب خاموش کنند ها با توجه به وزن آن ها

استاندارد موسسه کل پیشگیری از حریق NFPA

سطح پوشش دهنده هر کپسول بر اساس حداکثر فاصله دسترسی به دست می آید .حداکثر فاصله دسترسی به کپسولها بر اساس نوع کپسول و سایز آنها متفاوت است. فاصله دسترسی کپسول های آتشنشانی مطابق NFPA10

 • کلاس A جامدات برابر ۲۳ متر
 • کلاس B مایعات برابر ۱۵ متر
 • کلاس C تجهزات برقی و .....برابر ۱۵متر
 •  کلاس D فلزات قابل اشتعال برابر ۲۳ متر
 •  کلاس K حریق روغن و چربی برابر ۹ متر

تبصره : البته کلاس B اگر شامل حریق های گازی باشد، فاصله دسترسی ۹ متر می باشد.

نوشتن دیدگاه