زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

بر اساس آمار آشپزخانه و حمام دو نقطه حادثه خیز در هر خانه هستند .

آیا می دانید دلیل بیشترین خطرات و آتش سوزی ها مربوط به چه مواردی بوده است ؟

1 - وجود دستگیره و پارچه بر روی اجاق گاز

بیشترین آتشسوزی ها در منازل از آشپزخانه شروع شده است . یکی از بیشترین دلایل این آتشسوزی ها بدلیل وجود اجسام آتشزا مثل دستگیره و پارچه بر روی اجاق گاز بوده است . حتی پارچه هایی که بر روی ظروفی مانند شیشه های مربوط به جای نان کشیده شده است هم باعث آتش سوزی میگردد.  برای جلوگیری از آتشسوزی حتما مطمئن شوید که اینگونه اجسام حداقل 30 سانتیمتر از اجاق گاز یا هز دستگاهی که آتش تولید میکند دور است . 

2 - عدم وجود کپسول آتش نشانی 

تعداد کمی از ما عدم وجود یک کپسول خاموش کننده آتش را در خانه احساس میکنیم . در حالیکه هیچ چیز نمیتواند به اندازه کپسول خاموش کننده آتش به ما در جلوگیری از گسترش آتش به بقیه قسمتهای منزل کمک کند . البته پس از آنکه مطمئن شدید که یک کپسول خاموش کننده آتش در منزل دارید باید روش استفاده از آن را بدانید . همچنین اعضای خانواده شما هم باید با نحوه کار با آن آشنا باشند .  در موارد دیگری میتوانند سیستم های تشخیص آتش به شما کمک کند . 

3 - روغن هایی که آماده اشتعال هستد . 

برای تک تک ما شروع آتش از یک قابلمه حاوی مقدارکمی روغن بجا مانده از آخرین آشپزی امری غیر واقعی ست ولی واقعا این اتفاق ممکن است بیفتد . به هیچ عنوان ظرفهای محتوی روغن را روی اجاق باقی نگذارید . بدلیل خاصیت اشتعال روغن متاسفانه باید بگویم که این مورد یکی از بیشترین دلایل آتش سوزی های بزرگ بوده است . رعایت ایمنی در خصوص روغن ، با بلافاصله خالی کردن ظروف از روغن ( بخصوص داغ ) که دیگر مورد استفاده نیست انجام میشود .

نکته حساس دیگر فیلتر هود آشپزخانه است . این فیلتر را به دفعات در طول سال تمیز کنید یا اگر خیلی کثیف است و قابل تمیز کردن نیست آنرا عوض کنید. ذرات اشتعال زای روغن که خود آتشزاست همیشه در این فیلترجمع میشوند و یک خطر بالقوه برای شروع آتش سوزی هستند . 

4 - جنگل سیمهای برق 

امروزه هر آشپزخانه ای پر است از دستگاههای کوچک و بزرگ برقی . در صورتیکه سیمهای اتصال به برق این وسایل دارای نظم نباشد میتواند باعث ایجاد اتصال و آتشسوزی گردد. همچنین این موضوع یکی از مهمترین دلایل برق گرفتگی ها در آشپزخانه هاست . برای جلوگیری از بروز خطرات ناشی از این د ستگاه ها پس ازاستفاده ، دستگاه را از برق درآورده و در جای خود قرار دهید . همچنین دستگاههایی که دارای سیم معیوب هستند ویا مشکلی در بخش برقی و مکانیکی دارند را سریع تعمیر و تعویض کنید . 

5 - دستهای خیس 

گرفتاری ما در خانه و اعضای گرسنه خانواده یک دلیل عمده همیشه خیس بودن دست مادر خانواده است . این یک دلیل عمده بروز خطرات بسیار بزرگی برای وی  و سایر افراد خانواده است . از برق درآوردن یک دستگاه برقی با دست خیس میتواند باعث افتادن آنها و شکستن شود که باعث بروز صدمات بعدی میشود . 

نوشتن دیدگاه