زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

1 - اول ایمنی ، بعد کار 

2 - ایمنی اولین اصل ضروری صنعت به شمار میرود . 

3 - ابزارهای دستی را روی کف زمین در راهروها نگذارید . 

4 - استفاده از گوشی در محیط های پر سر وصدا الزامی است . 

5 - آمار نشان میدهد که اکثر حوادث ناگوار نتیجه یک بی احتیاطی کوچک است .

6 - اولین اشتباه ، آخرین اشتباه است .

7 - احتیاط کن تا بیشتر زندگی کنی . 

8 - از حوادث پیشگیری کنید اما نه با حرف بلکه با عمل 

 9 - ایمنی زمانی حاصل میشود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم . 

10 - حمل یکباره چند بسته خطرناک است . اینکار را با بارکمتر و چند بار انجام دهید . 

11 - شوخی های خطرناک در محیط کار یکی از مهمترین عوامل ایجاد حادثه است . 

12 - از زیر بار معلق و ناپایدار عبور نکنید . 

13 - استفاده از لوازم حفاظت فردی در کار با مواد شیمیایی ضروری است . 

14 - هر کس مسئول ایمنی خود است . 

15 - ابزار کار را در جیب خود قرار ندهید . 

 16 - از آلوده شدن زخم به گرد و غبار و یا تماس با ابزار کار خودداری کنید . 

17 - از تجربه دیگران استفاده کنید . 

18 - ابزار ناقص را کنار بگدارید . 

19 - ایمنی ضامن سلامتی است . 

20 - شانس یعنی چه ؟ دستور العمل های کار را مو به مو اجرا کنید . 

21 - برق خادمی است که قاتل هم میتواند باشد . 

22 - به دستور العمل ها و علائم ایمنی توجه کنید . 

23 - بهتر است از تجارب مصدومین پند بگیریم تا خود مصدوم نشویم . 

24 - برای انجام کار با ابزار و وسایل مختلف ، باید از دستکش های مناسب آن کار استفاده نمود . 

25 - با رعایت اصول ایمنی ، از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم . 

26 - بهای هر حادثه همیشه سنگین است . 

27 - به ایمنی فکر کنید . 

28 - بعد از اتمام کار ، وسایل و ابزار کار را در محل مخصوص خود قراردهید . 

29 - برق کسی را دوست دارد که از او بترسد . 

30 - برای نظافت ماشین یا روغن کاری آن ، ابتدا ماشین را متوقف سازید . 

31 - به محض زخمی شدن دست یا سایر اعضا از کمک های اولیه استفاده کنید . 

32 - پیشگیری موثرتر از درمان است . 

33 - پیشگیری امروز را به علاج فردا موکول نکنید . 

34 - چون برق دیده نمیشود ، هیچگاه کابل را لمس نکنید . 

35 - حادثه به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه علتی دارد . 

36 - حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید . 

37 - روز خوش ، روز بدون حادثه است . 

38 - حوادث قابل پیشگیری است . 

39 - حفاظت جان کارکنان بسیار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشی از حوادث در محیط کار است . 

40 - دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل کنید . 

41 - درب های خروجی و راهرو های منتهی به آن باید همیشه آزاد باشد تا کارگران بتوانند هنگام بروز حریق در اسرع وقت از آن خارج شوند . 

42 - شستشوی لباس با بنزین و مواد نفتی جان عده ای را به آتش کشیده است . لازم نیست شما هم آنرا آزمایش کنید . 

43 - صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یک نوع سرمایه گذاری است . 

44 - طریقه صحیح انجام کار را از سرپرست خود بیاموزید . 

45 - عدم رعایت ایمنی = وقوع حادثه 

46 - فقط شما هستید که موقع زخمی شدن رنج و زیان میبینید . 

47 - فقط عینک و دستکش قابل تعویض هستند نه چشم ها و دست ها !!!

48 - قبل از توقف ماشین حفاظ را برندارید . 

49 - قسمت های گردنده بدون حفاظ خطرناک ترین قسمت ماشین آلات است . 

50 - کارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمیشود . 

 

نوشتن دیدگاه