زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

1 - کارگر برق کار و مخابرات : 

کلاه ایمنی ، دستکش و کفش ایمنی عایق الکتریسیته است و در صورت لزوم کمربند ایمنی ، ابزار کار با دسته های عایق الکتریسیته .

2 - کارگر ساختمانی : 

دستکش لاستیک ، کفش ایمنی و در صورت لزوم کمربند ایمنی . 

3 - کارگر تراشکار : 

عینک تراشکاری ، کفش ایمنی و در صورت لزوم سربند و مچ بند . 

4 - جوشکار و کمک جوشکار : 

کلاه و کفش ایمنی ،  عینک یا ماسک جوشکاری ، پیش بند و آستین  و گترچرمی و در صورت لزوم کمربند ایمنی 

5 - کارگر رنگ کار یا نقاش :

کلاه گوشی دار پلاستیکی ، دستکش پلاستیکی ، ماسک یکبار مصرف ضد گرد و غبار ( ماسک کاغذی ) ، چکمه پلاستیکی 

6 - کارگر شیشه گر :

عینک حفاظتی ، دستکش و پیش بند چرمی و گتر چرمی

7 - کارگرمقنی یا چاه کن :

کلاه ایمنی ، دستکش لاستیکی ، چکمه لاستیکی ، ساق بلند ، کمربند ایمنی مجهز به طناب نجات ، چراغ قوه یا چراغ روشنایی سیار با ولتاژ کمتر از 24 ولت ، ماسک مجهز به کپسول اکسیژن و در صورت لزوم ماسک ضد گاز و عینک حفاظتی ضد گرد و غبار . 

8 - کار با مایعات شیمیایی یا اسیدها : 

عینک ضد اسید ، دستکش پلاستیکی ساق بلند ، پوتین پلاستیکی ، ژاکت و پیش بند پلاستیکی . 

9 - کارگر نجار : 

کفش ایمنی ، دستکش چرمی ، ماسک ضد گرد و غبار ، عینک حفاظتی و در صورت لزوم گوشی حفاظتی . 

10 - کارگر مکانیک : 

عینک تراشکاری ، دستکش چرمی ، کفش ایمنی .

11 - کارگر ریخته گر و قالب ریز : 

کلاه ایمنی ، عینک حفاظتی ، دستکش ، پیش بند و گتر نسوز ، کفش ایمنی و ماسک بخارات مضر . 

12 - کارگر توربین بخار : 

گوشی حفاظتی ، کفش تخت لاستیکی و در صورت لزوم دستکش ایمنی . 

13 - کارگر آهنگر : 

کفش ایمنی ، دستکش و پیش بند چرمی ، عینک تراشکاری و در صورت لزوم گوشی حفاظتی . 

14 - حلبی ساز :

دستکش کف چرمی ، پیش بند چرمی و در صورت نیاز کفش ایمنی . 

15 - کارگر آزمایشگاه : 

عینک ضد اسید ، دستکش پلاستیکی ساق بلند ، پیش بند پلاستیکی و در صورت لزوم گتر حفاظتی ، ماسک حفاظتی بخارات مضر . 

16 - کارگر معدن :

کلاه ایمنی ، پوتین ایمنی لاستیکی ساق بلند ، ماسک حفاظتی ، دستکش حفاظتی ، چراغ ایمنی معدن 

نوشتن دیدگاه