زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

           1- تجهیزات آتش نشانی : 

1 - در مدارس باید خاموش کنند های دستی  6 کیلویی ( پودر و گاز و در صورت امکان ترجیها بیوورسال ) و co2 چهار کیویی به تعداد لازم حداکثر به فاصله هر 22 متر یک دستگاه در نظر گرفته شود . 

2 - استفاده از قرقره های آتش نشانی ( هوزریل ) متصل به آب شهر یا منبع ذخیره مجزا و پمپ مستقل در فواصل لازم و مناسب ضروری میباشد . 

3 - آموزش های لازم جهت استفاده مناسب و اصولی از امکانات و تجهیزات ایمنی برای کادر آموزشی و دانش آموزان در سطوح مختلف الزامی است . همچنین خاطر نشان میسازد که قبل از احداث ، تاسیس و بهره برداری از مدارس اخذ تاییدیا ایمنی از آتش نشانی میتواند در ارتقا ایمنی مدرسه نقش بسزایی ایفا نماید . 

قبل از نصب بخاری ها نسبت به سرویس و رفع نقایص احتمالی آنها بالاخص در ناحیه سیستم سوخت رسانی دستگاه اقدام نمایید . 

کوره دستگاهها را حتما نظافت کنید . 

حتی الامکان وسایل گرمازا را در فاصله نیم متر از دودکش مربوطه نصب نمایید .

وسایل گرمازا مانند بخاری ها را در نزدیکی و تماس نزدیک با پرده ها و سایر اجسام قابل اشتعال نصب نکنید . 

بخاری های نفتی را حتما روی سینی مخصوص قرار دهید تا در صورت نشت احتمالی نفت ، محیط آلوده نگردد . 

از گازسوز کردن بخاری های نفتی و آبگرمکن های نفتی و دیگر وسایل گرمازا بدون رعایت دستورات کارخانه سازنده خودداری نمایید . 

باک نفت بخاری ها را در زمان روشن بودن پر نکنید . 

در وسایل نفتی از سوخت دیگری استفاده نکنید .

حرارت دستگاه را با توجه به حجم محیط تنظیم کنید . 

در زمان استفاده از بخاریها تمام درها و پنجره ها رو نبندید و مسیری را برای ورود هوای تازه به محیط باز بگدارید تا اکسیژن سوخته شده توسط وسیله جایگزین گردد . 

پس از نصب بخاری های گازی و اطمینان از عملکرد صحیح آنها مراقب باشید که شیر فلکه گاز مخصوص دستگاه در معرض دستکاری بچه ها و آسیب فیزیکی قرار نگیرد . 

از بخاری ها با هر نوع سوخت و دیگر وسایل مانند چراغ خوراک پزی نفتی و گازی و غیره برای گرم کردن حمام استفاده نکنید . 

از نصب آبگرمکن در داخل حمام ها اکیدا خودداری نمایید . 

در صورت بروز آتش سوزی در بخاریها خونسردی خود را حفظ کرده و در ابتدا جریان سوخت دستگاه را قطع کرده و ابتدا سازمان آتش نشانی را مطلع نمایید . 

2 - نکات ایمنی وسایل گرمازای سنتی

چنانچه از سقف های شیروانی استفاده شود ، فضای داخلی آن از ضایعات و فضولات پرنده های وحشی که یکی از عوامل بروز حریق خودبخود سوز میباشد ، حداقل ماهی یکبار توسط سرایدار پاکسازی شود . 

جهت بازشو درب کلاس ها به سمت خروج باشد . 

تعداد ساکنین یک اتاق که فقط دارای یک خروجی است نباید بیشتر از 50 نفر باشند . 

در صورت امکان مهدکودک ها در ساختمان یک طبقه با تعداد خروجی های لازم حداقل دو خروجی و بدور از کارگاهها و آزمایشگاههای آموزشی ، تاسیسات و ... در نظر گرفته شود . در غیر اینصورت میبایست در طبقه همکف ساختمان با دسترسی خروجی به محوطه باز و ایمن قرار گیرند . 

                                                                          دستور العمل ایمنی مدارس 

ایمنی در ساختار بنا : 

1 ) ساختمان و مصالح بکاررفته در آن و سایر اقلام میبایست در برابر آتش سوزی مقاومت لازم را دارا باشند . 

2 ) تمام طبقات ساختمان بایستی دارای مسیر خروج اضطراری برای تخلیه ساکنین باشد . 

3 ) دفاتر ، کارگاهها و دیگر قسمت های مجزا از محل آموزشی بایستی دارای خروج اضطراری متناسب با محل باشند . 

4 ) مناطق پر خطرشامل اتاق دیگ بخار ، آشپزخانه ها ، آزمایشگاهها ، کارگاهها ، انبارها و فضاهایی که دارای یک نوع وسیله حرارت زای ثابت  یا قابل حمل است . بایستی توسط درب مقاوم و دیوارهای جداکننده از دیگر قسمتها تفکیک و مناطق عبور افقی باید دارای سطوح و سقف هایی باشند که بتوانند حداقل نیم ساعت در مقابل حرارت ناشی از آتش سوزی مقاومت کنند . 

5 ) مصالح بکاررفته در نازک کاری ها باید از مواد غیر قابل اشتعال باشد . 

6 ) در استقرارکلاسهای مدارس در مقطع ابتدایی میبایست اولویت سنی و توانایی افراد مورد توجه قرار گرفته کلاس اولی ها در طبقه همکف و سالهای بعد به ترتیب در طبقات بعدی مستقر شوند . 

7 ) راه پله ها و درهای خروجی نهایی باید عاری از هرگونه مانع بوده و جهت تمام درهای خروجی به سمت خارج و در وضعیتی باشند که بتوان به آسانی آنها را باز کرد . 

8 ) احداث مدرسه بیش از سه طبقه ارتفاع ممنوع میباشد .  

9 ) تعبیه بالکن در هر ضلع ممنوع است . 

10 ) کلیه نقاط پرتگاهی و مسیرهای خروج باید به نرده محافظ مجهز باشند . 

11 ) لبه پلکانهای خروجیها باید دارای تمهیدات مانع از سرخوردن باشند . 

12 ) تمام پنجره های مشرف به حیاط یا خیابان بایستی دارای حفاظ نرده ای با قابلیت باز شدن در مواقع اضطراری باشند . 

                                                            در صورت داشتن وسایل بازی در مهد کودک ویا هرکدام از مراکز آموزشی نکات ذیل باید رعایت گردد

1 - نصب کف پوش پلاستیکی 

2 - استفاده و نصب وسایل بازی استاندارد متناسب با سن کودکان انتخاب گردد . 

3 - از گداشتن اسباب بازی های خطرناک مانند تفنگ های بادی و ترقه جدا خودداری شود . 

4 - از قراردادن اسباب بازی های نور لیزری در اختیار کودکان پرهیز گردد . 

ایمنی در تاسیسات

1 - درهای اتاق تاسیسات باید فلزی و مناسب انتخاب و نصب گردد بطوریکه دو سوم قسمت بالای در کاملا بسته و یک سوم قسمت پایین جهت ورود بصورت مشبک باشد . 

2 - اتاق تاسیسات بایستی در محوطه یا در همکف و حداکثر در طبقه منفی یک ساختمان و در محل ایمنی بدور از کلاسهای آموزشی و سالنهای اجتماعات در نظر گرفته شود و درب ورود آن از طریق محوطه باشد و هیچ روزنه و پنجره ای به داخل راهرو نداشته باشد . 

3 - در صورت نیاز به نگهداری مایعات قابل اشتعال از قبیل گازويیل ، نفت و امثالهم باید هر مخزن دور از مواد قابل اشتعال و منابع حرارتی در مکانی مناسب بصورت مدفون در زمین یا محصور شده به وسیله دیوار و تعبیه چاه اضطرار به اندازه حجم مایعی مخزن نگهداری شود . 

4 - از نگهداری و انبار کالا در موتور خانه و پشت بام و زیر پلکانها پرهیز شود .

5 - از بکاربردن وسایل گرمازای شعله عریان و هیتر برقی احتراز شود و جهت تامین گرمای محیط از وسایل گرمازای استاندارد و در صورت امکان ترجیحا سیستم حرارت مرکزی استفاده شود . در صورت بهره گیری از بخاری رعایت فاصله مناسب از مواد قابل اشتعال و نصب لوله دودکشبه همراه کلاهک مربوطه الزامی است . 

6 - از قراردادن ظروف محتوی نفت در کلاس درس جدا پرهیز گردد . 

7 - ضروری است بخاری های نفتی در مدارس قبل از شروع کلاس توسط سرایدار مدرسه با رعایت موارد ایمنی و در حالت خاموش سوختگیری شود . 

8 - بخری ها باید در جای مناسب به دور از درب خروج و مسیر خروج قرارگیرد . 

9 - مدارسی که از بخاری های گازسوز استفاده مینمایند بعد از تعطیلی ، باید شیر گاز آنها توسط مسيول مربوطه بسته شود . 

10 - بخاری های مورد استفاده باید استاندارد و حتما مجهز به دودکش مناسب باشند . 

11 - جهت هوارسانی به بخاری ها ، بهتر است زیر درب ورود حداقل دو سانتیمتر هواخور داشته باشد . 

12 - از اخذ انشعابات فردی از شبکه لوله کشی گاز احتراز شود و از هر شیر گاز تنها یک وسیله گازسوز با استفاده از شیلنگ مخصوص مجهز به بست مناسب و حداکثر طول 5/1متر تغذیه کند . 

13 - مدارهای تغذیه کننده وسایل گاز سوز توسط افراد آگاه به مسایل ایمنی از لحاظ اطمینان از عدم نشتی گاز مورد آزمایش قرارگیرد . 

14 - سیم کشی های مدرسه اعم از روکار و توکار باید در داخل لوله های مخصوص سیم کشی یا با استفاده از کابل های مقاوم انجام شود .  

15 - فیوزهای برق بایستی متناسب با آمپر مصرفی از نوع اتوماتیک حساس انتخاب شود . 

16 - اتصال دو سر سیم ها و مفصل بندیها باید با استفاده از ترمینال های مخصوص انجم شوند . 

17 - کلیه کلیدها ، پریزها وجعبه های تقسیم باید به درپوش مناسب و مقاوم و اتصالات مربوطه کاملا عایق بندی شود . ( ضروری برای مقطع ابتدایی و مهد کودک ها )

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه