زبان خود را انتخاب کنید

مثلث حریق

این محتوا توسط شرکت ایمن سازان سپهر آماده سازی شده است می توانید شارژ کپسول آتش نشانی خود را با نازل ترین قیمت به ما بسپارید.

مربع آتش یا مثلث آتش کدام یک درست است ؟

در گذشته متخصصین وجود سه عامل را برای تولید آتش لازم و ضروری میدانستند اما جالب است که بدانید امروزه در مهندسی آتش وجود یک عامل چهارم را برای تولید و گسترش آتش ضروری می دانند . بنابراین دیگراز اصطلاح مثلث یا هرم آتش استفاده نمیشود بلکه از مربع اتش یاد میشود .

اجزای مثلث حریق یا مربع حریق

بنابراین اضلاع مربع آتش عبارتند از : 

اکسیژن 

سوخت 

حرارت 

واکنش های زنجیره ای 

در گذشته عامل واکنش های زنجیره ای ، ناشناخته بود اما امروزه با درک اینکه واکنش های زنجیره ای نیز یکی از عوامل تاثیر گذار در تولید آتش است آنرا بعنوان عامل چهارم میشناسند. جهت برطرف نمودن این عامل از موادی با خاصیت ترکیب پذیری بالا مثل بی کربنات پتاسیم و مونوفسفات آمونیوم استفاده شده ، این مواد مانع از ترکیب رادیکالهای آزاد سوخت با اکسیژن میشوند .

 

نوشتن دیدگاه