زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

1 - آن روزی پایانش خوش است که حادثه ای رخ ندهد . 

2 - اول ایمنی - بعد کار 

3 - از تصادفات دیگران درس عبرت بگیرید . 

4 - ایمنی یک اصل ضروری از اشتغال به شمار میرود . 

5 - آلودگی محیط  زیست زندگی انسان را تهدید میکند . 

6 - اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید ، رعایت ایمنی و بهداشت را سرلوحه کارتان را قرار دهید . 

7 - ابزارهای دستی را روی کف زمین و در راهروها نگذارید . 

8 - استفاده از گوشی  ایمنی در محیط های پر سرو صدا الزامی است . 

9 - آمار نشان میدهد که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی احتیاطی کوچک ایجاد شده است . 

10 - اولین اشتباه ، آخرین اشتباه است . 

11 - احتیاط کن تا بیشتر زندگی کنی . 

12 - از حوادث پیشگیری کنید اما نه به حرف بلکه به عمل . 

13 - اهمیت و فوریت هر کاری چندان زیاد نیست که نتوان آنرا از  طریق بی خطر انجام داد .

14 - اگر به سعادت خود و فرزندانتان علاقه دارید امر حفاظت را سرلوحه کارتان قرار دهید . 

15 - ایمنی زمانی حاصل میشود که بدانیم چگونه از خطر دور شویم . 

16 - احتیاط شرط عقل است . 

17 - از حمل چندین بسته پر حجم با دو دست که مانع دید شما میشود خودداری کنید ، از تعداد بسته ها بکاهید و بر تعداد دفعات آن بیفزایید . 

18 - آیا میدانید شوخی های خطرناک در محیط کار یکی از مهمترین عوامل ایجاد حادثه هست . 

19 - از زیر اجسام معلق و ناپایدار عبور نکنید . 

20 - استفاده از لوازم حفاظت فردی ( ماسک - دستکش و غیره ... ) در کار با مواد شیمیایی ضروری است . 

21 - اکر در معرض عبور یا پرتاب شدن اجسام قرار دارید ، باید کلاه حفاظتی مقاوم و در عین حال سبک به سر بگذارید تا آسیب نبینید . 

22 - ایمنی مساله ای ست مربوط به همه .

23 - ابزار کار را در جیب خود جای ندهید . 

24 - از تماس با اشیاء مشکوک جدا خودداری کنید . 

25 - از آلوده شدن زخم به گرد و غبار بیشتر و یا تماس با ابزار کار خودداری کنید . 

26 - از تجارب دیگران استفاده کنید . 

27 - ابزار ناقص را از محیط دور کنید .

28 - ایمنی ضامن سلامتی است . 

29 - از استعمال کهنه برای پاک کردن روغن و گریس اضافی روی قطعات ماشین در حال حرکت خودداری کنید . 

30 - اگر نمی دانید سوال کنید . 

31 - از بازی های مسخره و اعمالی که ممکن است ، همکارانتان را ناراحت و عصبانی نماید ، پرهیز نمایید . 

32 - همیشه از وسایل حفاظتی خود استفاده کنید . 

33 - به شانس تکیه نکنید ، دستورالعمل های کار را مو به مو اجرا کنید . 

34 - جریان برق خادمی است که قاتل هم میتواند باشد . 

35 - به دستور العمل ها و علائم ایمنی توجه خاص داشته باشید . 

36 - بهتر است از تجارب مصدومین درس بگیریم نه آنکه خود مصدوم شویم . 

37 - برای انجام کار با ابزار و وسایل مختلف ، باید از دستکش های مناسب آن کار استفاده نمود . 

38 - با رعایت اصول ایمنی ، از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم . 

39 - بهای هر حادثه همیشه سنگین است . 

40 - به ایمنی فکر کنید .

41 - بعد از اتمام کار ، وسایل  و ابزار کار را در محل مخصوص خود قرار دهید . 

42 - جریان برق کسی را دوست دارد که از او بترسد . 

43 - برای انجام هر کار اول فکر کنید . 

44 - به ضرب المثل  (با توکل زانوی اشتر را ببند ) عمل کنید . 

45 - به امید روزی که اصول ایمنی در کلیه شئون اجتماعی رعایت شود .  

46 - بسته های حجیم مانع دید است . 

47 - برای نظافت ماشین یا روغن کاری آن ، ابتدا ماشین را متوقف سازید ، سپس حفاظ آنرا بردارید . 

48 - خطر خبر نمیکند ، آماده باشیم . 

49 - به ایمن فکر کنید تا در امان باشید . 

50 - برخورد دست با نوک تیز و برنده ابزار کار که از جیب بیرون آمده ، موجب زخمی شدن دست میگردد .

51 - به محض زخمی شدن دست یا سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید ، کوچکترین جراحت و خراش میتواند سلامتی شما را به خطر اندازد . 

52 - با بکار بردن وسایل حفاظتی فردی از حوادث جلوگیری کنید . 

53 - به محض بریدگی دست و پا و سایر اعضاء از کمک های اولیه استفاده کنید . 

54 - برای حفظ جان خود به دستورات حفاظتی توجه کنید . 

55 - با روش صحیح خودایمنی را عملا تبلیغ کنید . 

56 - پیشگیری مو ثرتر از درمان است . 

57 - پیشگیری امروز را به علاج فردا موکول نکنید . 

58 - تصمیم بگیرید سال نو را بدون حادثه بگذرانید . 

59 - تجربه را ، تجربه کردن خطاست . 

60 - توصیه های ایمنی را جدی بگیرید .  

61 - چه بسا یک جراحت مختصر در اثر لاقیدی به یک کانون چرکی خطرناک تبدیل شده و سلامت شما را مورد تهدید قرار میدهد . 

62 - جهت ایمنی ، کاررا بازرسی نمایید . 

63 - چون برق دیده نمیشود ، هیچ موقع کابل را لمس نکنید . 

64 - چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی . 

65 - خودتان را تمیز نگه دارید . 

66 - خوب فکر کنید تا خوب به مقصد برسید . 

67 - خطر همیشه به چشم دیده نمیشود . 

68 - خطر همیشه در کمین است . 

69 - خطر پاره شدن یا باز شدن و سقوط بار را همیشه در نظر داشته باشید . 

70 - حادثه به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه علتی دارد . 

71 - حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید . 

72 - حصول ایمنی در نتیجه همکاری دسته جمعی است . 

73 - حفاظت ضامن سلامتی است ، عزیزان شما انتظار دارند سلامت به خانه برگردید . 

74 - حوادث را قبل از وقوع پیش بینی کنید ، چون روز خوش روز بدون حادثه است . 

75 - حوادث قابل پیشگیری است . 

76 - حفظ سلامتی شما گرانمایه ترین اصل در زندگی به شمار می آید . 

77 - حفاظت جان کارکنان بسیار ساده تر و بهتر از جبران خسارت ناشی از حوادث در محیط کار است . 

78 - در هنگام کار باید از لباس منظم و صحیح استفاده نمود . 

79 - در یک محیط آرام کار کنید . 

80 - دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل کنید . 

81 - در وسایل ایمنی اغلب اوقات تجربه گران تمام میشود . 

82 - دریچه ها و چاله های کف کارگاه باید با نرده محصور و با چراغ قرمز ( علامت خطر ) مشخص گردد تا کسی در آن سقوط نکند . 

83 - در پس هر حادثه نوعی سهل انگاری وجود دارد . 

84 - بیش از ظرفیت بار نزنید و با احتیاط برانید . 

85 - در سر راه خود مواظب میخ ها باشید . 

86 - در هر کاری که عقل و احتیاط تواما بکار رود از حوادث پیشگیری خواهد شد . 

87 - در موقع کار کردن با اشیاء از کفش های حفاظتی استفاده کنید تا در صورت سقوط شیئی سنگین ، پای شما آسیب نبیند . 

88 - درب های خروجی و راهروهای منتهی به آن باید همیشه آزاد باشد تا کارگران بتوانند هنگام بروز حریق در اسرع وقت از آن خارج شوند . 

89 - دستگیره های چرخ دستی باید حفاظ داشته باشد تا پشت دست به در و دیوار برخورد نکند و زخمی نشود . 

90 - در برابر خطرات ناشی از کار ، خود را حفظ کنید . 

91 - دقت بیشتر ، احتیاط بیشتر 

92 - رعایت نظم و انظباط در کارگاه خطر حوادث را کم میکند . 

93 - رعایت نظم و ترتیب در کارگاه برابر نصف کار انجام شده است . 

94 - راهرو ها و محل رفت و آمد کارگران در کارگاه باید خالی از هرگونه مانعی باشد . 

95 - روز خوش ، روز بدون حادثه است . 

96 - سال خوش ، سال بدون حادثه است . 

97 - سلامتی بالاترین نعمت است ، آنرا به آسانی از دست ندهید . 

98 - سانحه از بی مبالاتی ، شتابزدگی و عدم دقت ناشی میشود . 

99 - سیگار نکشید . 

100 - شتابزدگی و بی نظمی حادثه آفرین است . 

101 - شتابزدگی پشیمانی بدنبال دارد . 

102 - شست و شوی لباس با بنزین و مواد نفتی جان عده ای را به آتش کشیده است . شما دیگر آنرا آزمایش نکنید . 

103 - شرایط و موقیعیت های خطرناک را اصلاح کنید .

104 - صدمات هر اندازه جزئی باشد ، تحت معاینه و درمان قرار دهید . 

105 - صرف هزینه جهت حفاظت و ایمنی یک نوع سرمایه گذاری است . 

106 - طریقه صحیح انجام کار از سرپرست خود بیاموزید . 

107 - علاج واقع را قبل از وقوع باید کرد . 

108 - عدم رعایت ایمنی = وقوع حادثه 

109 - علم ناقص خطرناک است . 

110 - عزیزان شما انتظار دارند ، سلامت به خانه برگردید .  

111 - عزرائیل در دست شماست . 

112 - عصبانیت و خستگی حادثه بدنبال دارد . 

113 - عمر کوتاه خود را با حادثه کوتاه تر نکنید . 

114 - غفلت ، اشتباه ، مسامحه ، فراموشی از عوامل حوادث میباشد . 

115 - غرور و جهالت در هنگام کار با وسایل برقی جان انسان را تهدید میکند . 

116 - فقط شما هستید که موقع زخمی شدن رنج و زیان میبینید . 

117 - فقط عینک قابل تعویض است نه چشمها . 

118 - قبل از توقف ماشین حفاظ را برندارید . 

119 - قسمتهای گردنده بدون حفاظ ، خطرناکترین قسمت ماشین آلات است . 

120 - قبل از هر نوع کار به علائم توجه کنید . 

121 - کارگر محتاط و تابع مقررات دچار حادثه نمیشود . 

122 - کوچکترین ضایعه در مدار برق ، مرگ آفرین است . 

123 - کار از محکم کاری عیب نمیکند . 

124 - کوچکترین خراش و جراحت میتواند سلامتی شما را به خطر اندازد .

125 - کلاهک حفاظتی برای پیشگیری حادثه تعبیه شده است . 

126 - کار خود را با توجه به مقررات ایمنی انجام دهید . 

127 - کوچکترین خراش و جراحت را پانسمان کنید . 

128 - کار را بعد از کنترل نمودن کامل شرایط شروع کنید . 

129 - کسی از شما محافظت نمیکند . 

130 - بند کلاه تان را محکم کنید . 

131 - محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهداری کید . 

132 - ممکن است وضع شما خوب باشد ولی بهتر است از وضع همکاران و زیر دستان خود آگاه باشید . 

133 - معایب کار و شرایط خطرناک را فورا به مافوق اطلاع دهید . 

134 - نظم و نظافت در کارگاه ، از حوادث کم میکند . 

135 - وسایل حفاظت فردی ، ضامن سلامتی و تندرستی شماست . 

136 - هرگز به بیرون هجوم نبرید . 

137 - هرگز با ابزار فرسوده و معیوب کار نکنید . 

138 - همیشه و در همه حال محتاط باشید و قبل از هر کاری به عواقب آن فکر کنید . 

139 - هنگام به دست گرفتن و حمل اشیایی که قسمتهای برنده ولبه های تیز دارند ، دستکش حفاظتی به دست کنید تا زخمی نشوید . 

140 - هر بیشه گمان مبر که خالی ست ، شاید پلن خفته باشد .

141 - هنگام جوشکاری ، ریخته گری و سایر کارهایی که در نور بسیار شدید صورت میگیرد ، استعمال عینک حفاظتی ضروری است . 

142 - یک کبریت خاموش نشده ، یک ته سیگار روشن ممکن است لحظاتی بعد حادثه شومی ببار آورد .

143 - یک خطای کوچک میتواند حادثه ای بزرگ ببار آورد . 

144 - یک لحظه غفلت ، یک عمر پشیمانی 

نوشتن دیدگاه