زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273
بیوورسال , bioversal , ایروسل ,کپسول آتش نشانی ,کف بیوورسال , شارژ کپسول ,مشخصات کپسول بیوورسال ,کپسول اتش نشانی جدید ,ایروسل , اعلان و اطفا

1 - در هنگام آتش سوزی ، با در اختیارداشتن مواد بیوورسال خونسرد باشید ، عجله نکنید و نترسید ، ابتدا با پاشش مواد بیوورسال از فاصله دور به داخل آتش ، شعله های آتش را مورد تهاجم قراردهید دراندک زمانی شعله های آتش فروخواهد نشست .

2 - درمرحله بعد به آتش نزدیک شده ونقاط پرشعله رابا دورزدن آتش مورد تهاجم قرار دهید .

در مرحله آخر شعله های باقی مانده را اطفا نموده و سطح مواد سوختی را به طور کامل با مواد بیوورسال پوشش دهید .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه