زبان خود را انتخاب کنید

برگزاری مراسم روز آتشنشان در دبستان سلدای دانش با همکاری ایمن سازان سپهر

در تاریخ 7 مهرماه 1401 با همکاری شرکت ایمن سازان سپهر مراسم روز آتشنشان در دبستان سلدای دانش برگزار شد. در این مراسم که با همراهی سازمان آتشنشانی برگزار گردید، برای دانش آموزان درباره اهمیت آتش نشانی و لزوم عملکرد به موقع در مواقع خطر صحبت شد.

 

نوشتن دیدگاه