زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

گردهمایی رؤسای کارگروه های استانی با حضور هیئت مدیره اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی با محور موضوعات ذیل در تاریخ 1402/12/15 در محل دفتر جدید اتحادیه برگزار گردید:

مرور و بررسی آیین نامه کارگروه ها.
دریافت نقطه نظرات و مشکلات پیش روی کارگروه های استانی و تبادل نظر پیرامون آن.
دریافت پیشنهاد قیمت از سوی روسای کارگروه ها برای سال ۱۴۰۳.
ارائه گزارش عملکرد کارگروه های استانی.
توضیحات نماینده شرکت بیمه پیرامون بیمه نامه. مسئولیت سیلندرهای آتش نشانی و بیمه تکمیل درمان.
لازم به ذکر میباشد؛ ۱۵ اسفند را میتوان به عنوان یکی از مهم ترین روزها در تقویم اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی نام گذاری کرد.

گردهمایی رؤسای کارگروه های استانی با حضور هیئت مدیره اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی

روزی که جمع کثیری از رؤسای کارگروه استانی به دعوت این اتحادیه برای حضور در اولین جلسه هم اندیشی کارگروه استانها لبیک گفتند و با حضور خود، موجبات غرور و افتخار هیئت مدیره اتحادیه شدند.
هیئت مدیره اتحادیه در برابر این همکاری صمیمانه و خاضعانه کارگروه های استانی سر تعظیم فرود می آورد و از اینکه چنین پر انرژی و با جدیت، جهت رسیدن اهداف، در کنار اتحادیه ایستاده اند و ما را با حضور خود، دلگرم و خرسند نمودند، سپاسگزاریم .

گردهمایی رؤسای کارگروه های استانی با حضور هیئت مدیره اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی

نوشتن دیدگاه