زبان خود را انتخاب کنید

کپسول های آبی رنگ

کپسول های قرمز رنگ خود را با کپسول های آبی رنگ بیوورسال تعویض کنید.

 

بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیر با تکنولوژی فوق مدرن برای خاموش کردن آتش های پرحجم با توانایی مهار آتش در فضای سه بعدی میباشد بیوورسال به صورت مایع کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق میشود لذا قابلیت های عملیاتی گسترده ای را دارا میباشد . 

بیوورسال دوستدار محیط زیست ، غیر مخرب برای انسان و حافظ زیستگاه گیاهان ، جانوران و میکروارگانیسم های زنده در طبیعت میباشد و از ایجاد هرگونه خوردگی و صدمه به تاسیسات و تجهیزات جلوگیری می نماید . 

بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها ، آتش را به گونه ای مهار میکند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت .

بیوورسال با خنثی کردن گازهای مشتعل نشده در آتش های پرحجم از بروز پدیده های خطرناک Back draft و Flash over جلوگیری نموده و با ممانعت از تولید گازهای سمی امنیت و سلامت آتش نشانان را تضمین میکند . 

بیوورسال با تمامی تحهیزات و کپسولهای موجود در ایران قابلیت عملیاتی داشته و نیاز به خرید تجهیزات خاص ندارد . 

بیوورسال خاموش کننده ای چند منظوره با قابلیت اطفا فوق العاده بر روی  تمامی پایه های آتش میباشد که میتواند به صورت دستی و هوشمند ، بدون ایجاد آثار مخرب بر روی انسان ، تجهیزات و محیط زیست ، در محیط های باز و بسته بکار گرفته شود . 

 

نوشتن دیدگاه