زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

قانون ساده ایمنی در منزل :

در اولین فرصت یک عدد کلید محافظ جان تهیه و در جعبه فیوز منزل خود نصب نمایید . 

هر ماه یکبار با استفاده از کلید T  از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمایید . نصب آن ساده و راحت است برای اطمینان خاطر از یک متخصص برق جهت نصب کمک بگیرید .

نوشتن دیدگاه