زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

انواع پودر آتش نشانی

 پودر جوش شیرین (بی کربنات سدیم)

از این پودر برای مقابله با آتش سوزی های مایعات قابل اشتعال، گازهای های قابل اشتعال و همچنین تجهیزات الکتریکی استفاده می شود. پودر شیمیایی آتش نشانی معمولی از جوش شیرین یا بی کربنات سدیم تشکیل شده است. بنابراین این پودر برای مبارزه با آتش سوزی های نوع B وC و نوع E مناسب است . این پودرهای شیمیایی تا 97 درصد از بی کربنات سدیم تشکیل شده است.

 

بی کربنات پتاسیم

از این پودر هم مجددا برای خاموش کردن مایعات قابل اشتعال، گاز های قابل اشتعال و تجهیزات الکتریکی برقدار استفاده می شود. بنابراین این نوع پودر بریا آتش نوع b,c,e مناسب می باشد.

 

بی کربنات پتاسیم بر پایه اوره

این پودر هم مانند دو نمونه قبل برای گاز ها و مایعات قابل اشتعال و تجهیزات الکتریکی برقدار استفاده می شود. بنابراین برای مهار آتش های نوع b,c,e بهترین گزینه خواهد بود.

 

کلرید پتاسیم

مورد استفاده ی این پودر هم دقیقا مثل سه پودر خاموش کننده ی قبل است. و برای آتش سوزی های نوع b,c,e بهترین گزینه می باشد.

 

فسفات آمونیوم

از این پودر برای خاموش کردن مواد جامد، گاز ها و مایعات قابل اشتعال و خاموش کردن آتش سوزی در تجهیزات الکتریکی با یک ولتاژ معین استفاده می شود. این پودر را به نام پدر چند حالته نیز می شناسند و به آن ABC نیز می گویند و معمولا روی کپسول هایی که از این پودر ها در آنها استفاده شده علامت A.B.C حک شده است. به این معنی که برای مهار سه نوع آتش سوزی مناسب می باشند.

 

مانکس

پودر مانکس ترکیب اوره و بی کربنات (کربن دو پتاس) می باشد که در کپسول های آتش نشانی ریخته می شود و در مقایسه با بقیه پودر های خاموش کننده موثرتر است. دلیل اثر گذاری بالای این پودر این است که وقتی حرارت به این پودر می رسد سریعاً تجزیه می شود به ذره های بسیار کوچکی (حتی کوچکتر از 0.1 میکرون) تبدیل می شود و این باعث می شود که این پودر خاصیت پخش شدن بسیار بالایی داشته باشد. همچنین این پودر با کف پروتئینی سازگار است و برای استفاده در کپسول های آتش نشانی حاوی فوم از آن استفاده می شود.

نوشتن دیدگاه