زبان خود را انتخاب کنید

بیوورسال , bioversal , ایروسل ,کپسول آتش نشانی ,کف بیوورسال , شارژ کپسول ,مشخصات کپسول بیوورسال ,کپسول اتش نشانی جدید ,ایروسل , اعلان و اطفا

                                  

خاموش کننده بیوورسال برروی هرچهاروجه موثرومولد درحریق عملکرد مثبت وقوی وهمزمان دارد.

1 - اکسیژن :

بیوورسال با کمک دترجنت های خود لایه ای از فوم غیرسمی بر روی  آتش ایجاد میکند که از تبادل اکسیژن بامواد سوختنی جلوگیری مینماید .  

2 - حرارت :

بیوورسال باکمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را از72mN/m به 12mN/m کاهش داده وسبب نفوذپذیری و افزایش فوق العاده خاصیت سردکنندگی آب شده و دمای آتش را سریعا کاهش میدهد .   

3 -سوخت :

مواد محصورکننده بیوورسال مولکول های سطحی سوخت رامحصور و محبوس میکند به نحوی که توان  تبخیر وخاصیت سوختی خود را از دست میدهند و مجددا نیز قابل اشتعال نیستند .

4 - زنجیره آتش :

بیوورسال با محصورکردن و جذب گازهای متصاعد شده ونسوخته ، زنجیره آتش را قطع نموده و از هرگونه انفجار جلوگیری مینماید .

    

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه